Courses

Lundi 18hr – Barjac Chateau – Debutant Mardi 19:30 – Les Vans Dojo – Interm√©diaire Mercredi 10:00 – Malarce Marie – Debutant Mercredi 16:00 – Malbosc Ecole – Debutant Mercredi 17:15 – Malbosc Ecole – Interm√©diaire Jeudi 12:15 – Barjac Chateau – Debutant Jeudi 17:15 – Saint Ambroix – Beginners …